SprawdźProgram szkolenia:

I moduł : UiPath Studio

1.1 Praca na narzędziu UiPath Studio
1.2 Sposoby projektowania algorytmów

II moduł: Zabezpieczanie algorytmów

2.1 Zabezpieczanie możliwych błędów
2.2 Budowanie sposobów reagowania na pojawiające się błędy
2.2 Nadawanie dynamicznych selektorów

III moduł: Wdrożenie i testy rozwiązań

3.1 Debugowanie rozwiązania
3.2. Weryfikacja logów
3.3 Publikowanie robotów i używanie ich jako assetów