Robotyzacja procesu nr 1Wznawianie aukcji samochodów

MOTYWATORY ROBOTYZACJI

Duża pracochłonność wynikająca z rozbicia realizowanych zadań na cały roboczo-dzień.

Wykonywanie tej pracy przez cały dział powodowało niemożność wznowienia wszystkich aukcji.

OPIS PRACY ROBOTA

Proces polega obecnie na wznawianiu aukcji samochodów używanych na aukcyjnej stronie firmy. Robot loguje się na stronie internetowej, wyszukuje zakończone aukcje oraz porównuje je z listą wcześniej przygotowaną przez pracowników, które aukcje mają zostać wznowione i z jakimi parametrami. Statystyki algorytmów: czas trwania aukcji – 1,5 h; codziennie jest wznawianych około 100 aukcji.

Robotyzacja procesu nr 2Automatyzacja miękkiej windykacji

MOTYWATORY ROBOTYZACJI

Proces był wykonywany przez jedną osobę – jej nieobecność skutkowała zatrzymaniem procesu.

OPIS PRACY ROBOTA

Po zrobotyzowaniu procesu robot pobiera listę kontrahentów, którzy nie uregulowali płatności. Następnie zostaje przygotowany e-mail zawierający podsumowanie wszystkich płatności i przesyłany jest do kontrahentów z prośbą o uregulowanie należności.

Robotyzacja procesu nr 3Wystawianie faktur za wynajem krótkoterminowy

MOTYWATORY ROBOTYZACJI

Usprawnienie i przyśpieszenie procesu.

OPIS PRACY ROBOTA

Po zrobotyzowaniu procesu algorytm dwa razy w miesiącu przygotowuje faktury dla klientów za krótkotrwały wynajem samochodów.

Robotyzacja procesu nr 4Rozliczenia limitów paliwowych

MOTYWATORY ROBOTYZACJI

Proces był wykonywany przez jedną osobę – jej nieobecność skutkowała zatrzymaniem procesu.

OPIS PRACY ROBOTA

Proces może zostać wykonywany w dowolnym momencie i przez inną osobę niż do tej pory.

Algorytm sprawdza dwa raporty dot. sprzedaży paliwa i produktów zakupionych na stacji. Zebrane dane weryfikowane są na podstawie ilości paliwa, produktów i dat wykonanych czynności – wraz z przydzielonymi limitami. Osoby które przekroczyły limity lub dokonały tankowania w innych terminach niż dozwolone, otrzymują drogą e-mailową informacje zawierające prośbę o zaakceptowanie lub nie zaakceptowanie określonych, wynikających z tego faktu kosztów.