Kroki dedykowane dla Ciebie

Wdrożenie zarządzania procesowego

Zarządzanie procesami, a nie zadaniami pomoże Ci reagować na zmieniające się otoczenie biznesowe i prawne, a także ukierunkuje Cię na poznanie potrzeb klienta od którego zależy Twój rozwój.

Wynik:
świadomość realizowanych zadań,
wybór procesów do robotyzacji.

Budowanie świadomości Lean Management

Lean Management pomoże zbudować świadomość w zespole pracowników i znaleźć marnotrawstwa nieprzynoszące wartości dodanej procesom i Twoim klientom. Lean Management w organizacji budują ludzie i to oni na tym etapie są najważniejszym ogniwem.

Wynik:
budowanie zaangażowania pracowników,
optymalizacja procesów biznesowych,
przygotowanie procesów do robotyzacji.

PoC narzędzia RPA

PoC (Proof of Concept) jest potwierdzeniem słuszności wykorzystania narzędzia RPA w Twojej w Firmie. PoC ma uświadomić jakie możliwości i efekty niesie za sobą jego wdrożenie.

Wynik:
potwierdzenie możliwości wykorzystania narzędzia w Twojej firmie,
umiejętność wyszukiwania obszarów nadających się do wykorzystania narzędzia RPA.