Robotyzacja procesu nr 1Automatyzacja procesu realizacji zlecenia transportowego – na etapie rozliczenia transakcji bankowych.

MOTYWATORY ROBOTYZACJI

Duża pracochłonność obsługi procesów kadrowo-księgowych;

Efekt skali – znaczny wolumen przetwarzanych danych;

Wymuszony – przez ustawodawcę i sposób zaprojektowania systemu oraz standaryzacji procesu;

Trend na rynku pracy – trudne pozyskanie specjalistów backoffice;

Doświadczenie we wdrażaniu bliźniaczego procesu;

OPIS PRACY ROBOTA

Proces polega na automatycznym księgowaniu w 2 systemach – system ERP oraz SPEED – elektronicznej wersji dokumentów transportowych oraz rozliczeniowych (faktur, rachunków).

Robot odpowiada za rozliczenie ok. 10 000 dokumentów każdego miesiąca.