Robotyzacja procesu nr 1e-PUE – weryfikacja zwolnień lekarskich w systemie ZUS.

MOTYWATORY ROBOTYZACJI

Zapewnienie bezpieczeństwa działającego procesu, podniesienie jego wydajności oraz jakości. Obsługa zwolnień w bardzo krótkim czasie.

OPIS PRACY ROBOTA

Dane potrzebne do logowania nie są przekazywane osobom postronnym – ma to realne przełożenie na bezpieczeństwo organizacji. Dodatkowo w mniejszych oddziałach dane do logowania posiada jedna osoba, co wiąże się z jakością procesu kadrowo-płacowego w razie jej nieobecności.

Robot loguje się na stronę ZUS-u i pobiera zwolnienia lekarskie wystawione dla określonych pracowników.

Robotyzacja procesu nr 2Naliczanie odsetek dla przeterminowanych płatności.

MOTYWATORY ROBOTYZACJI

Usprawnienie procesu i podniesienie jego wydajności oraz jakości; optymalne wykorzystanie potencjału pracowników, których można było skierować do wykonywania bardziej skomplikowanych czynności.

OPIS PRACY ROBOTA

Robot generuje listy niezapłaconych faktur – za okres od 3 lat. Faktury zwolnione z naliczania odsetek zostają wyraportowane; reszta pozycji przygotowana jest w formie noty do wydruku.

Robotyzacja procesu nr 3Rozliczenie i kalkulacja zużycia oraz wystawianie faktur.

MOTYWATORY ROBOTYZACJI

Usprawnienie procesu i podniesienie jego wydajności oraz jakości.

OPIS PRACY ROBOTA

Robot wchodzi do systemu Kom-Media, pobiera dane z odczytów w celu kontroli i weryfikacji, późniejszych faktur. Następnie kompletuje rozliczenia po numerze tras na podstawie zamkniętych sesji – pozycje posiadające uwagi zostają przekazane do weryfikacji ręcznej. Pozycje bez uwag są fakturowane i przekazywane do klientów.

Robotyzacja procesu nr 4Windykacja – automatyzacja wystawiania not do wydruku.

MOTYWATORY ROBOTYZACJI

Usprawnienie procesu i podniesienie jego wydajności oraz jakości; optymalne wykorzystanie potencjału pracowników, których można było skierować do wykonywania bardziej skomplikowanych czynności.

OPIS PRACY ROBOTA

Robot tworzy ponaglenia dla klientów, przygotowane w formie noty do wydruku.