Robotyzacja procesu nr 1Automatyzacja księgowania krajowych faktur magazynowych
ze stawką 23% lub 8%.

MOTYWATORY ROBOTYZACJI

Usprawnienie i przyśpieszenie procesu. Wyeliminowanie niebezpieczeństwa popełniania błędów w trakcie jego wykonywania.

OPIS PRACY ROBOTA

Czynności, które człowiek wykonywał przez 3 min., robot wykonuje w czasie 1,5 min.

Robot przeszukuje skrzynkę mailową w celu weryfikacji okresu księgowego; aby zmienić okres należy wysłać e-maila zawierającego określony temat.

Robot loguje się do Workflow i wybiera faktury magazynowe do zaksięgowania – dla każdej kolejnej pozycji weryfikuje określone dane zapisane w Workflow – dot. m.in.: formy czeku; waluty; kwoty netto, kwoty brutto, wartości końcowego PZ. Jeżeli wszystkie wymagane warunki są spełnione, pobiera załączony plik PDF w celu wyszukania numeru konta kontrahenta oraz terminu zapłaty. Jeśli wszystkie dane są zgodne z zapisanymi w Workflow, przenosi fakturę do programu AX; w przeciwnym wypadku przekazuje fakturę do weryfikacji przez pracownika. Wyszukuje daną fakturę, weryfikuje zgodność kwot i księguje ją w systemie AX w zakładce: Oczekujące faktury od dostawcy.

Po zakończeniu pracy wszystkie ww. kroki odnotowane są wysyłanym mailowo raporcie.