OCR (Optical Character Recognition) to optyczne rozpoznawanie tekstu/znaków w pliku graficznym o postaci restrowej

Nowoczesne technologie są obecnie kluczem do sukcesu w rynkowej walce o klientów. Posiadanie szybkiego i łatwego dostępu do wielu baz danych zwiększa cyfrowe IQ każdej organizacji. Narzędzia OCR przetwarzają dokumenty z formy papierowej (graficznej) w formę tekstową – dającą się w prosty sposób indeksować i zapisywać oraz archiwizować we wszelkiego rodzaju komputerowych bazach danych.

Zadaniem OCR jest zwykle rozpoznanie tekstu w zeskanowanym dokumencie (na przykład papierowym formularzu lub stronie książki). Używanie tego oprogramowania w księgowości stwarza możliwość zarchiwizowania dokumentów w formie elektronicznej – co ułatwia np. szukanie i odnalezienie konkretnej faktury w dużej bazie dokumentów.

OCR znajduje szerokie zastosowanie w biznesie, działając w oparciu o elementy sztucznej inteligencji (rozpoznawanie pismajest możliwe dzięki zastosowaniu metod z dziedziny rozpoznawania wzorców). Korzystając z OCR można szybko wprowadzić tekst do systemów informatycznych, a następnie go przetwarzać. Program sprawdza również całość rozpoznanego tekstu lub poszczególne wyrazy pod kątem poprawności ortograficznej i gramatycznej danego języka.

ABBYY OCR zwiększa wydajność w cyfrowym środowisku pracy

Wyposażone w najnowszą technologię OCR oprogramowanie FineReader firmy ABBYY ułatwia współpracę przy dowolnego rodzaju dokumentach w tym samym przepływie pracy, a w szczególności ich:

– digitalizację,

– odzyskiwanie,

– edycję,

– zabezpieczanie,

– udostępnianie.

Efekt: dzięki ograniczeniu czynności administracyjnych, pracownicy przetwarzający informacje mogą wydajniej pracować oraz wykorzystać swoją wiedzę.

ABBYY FlexiCapture – automatyzacja całej organizacji

ABBYY FlexiCapture to zaawansowana, inteligentna platforma do pozyskiwania, przetwarzania, zatwierdzania i dostarczania właściwych danych na potrzeby kluczowych procesów.

Funkcje ABBYY FlexiCapture:

– najwyższa jakość funkcji przetwarzania języka naturalnego;

– uczenie maszynowe i zaawansowane rozpoznawanie znaków w celu obsługi wszystkich rodzajów dokumentów (od prostych formularzy po złożone dokumenty o dowolnej formie) oraz zadań o dowolnej wielkości (od przesyłanych jednorazowo pojedynczych dokumentów po zadania z dużą liczbą dokumentów, wymagające rozbudowanych umów o gwarantowanym poziomie usług).

Wykonując całość procesu – od pozyskania danych po ich dostarczenie, platforma FlexiCapture przekazuje wszystkie wymagane treści do firmowych platform automatyzacyjnych takich jak RPA i BPM.

Efekt:

– lepsza obsługa klienta,

-obniżenie kosztów,

– optymalizacja zgodności z wymogami,

– większe możliwości zdobywania przewagi rynkowej.