Robotyzacja procesu nr 1Automatyzacja wystawiania i dystrybucji faktur na podstawie.

MOTYWATORY ROBOTYZACJI

Usprawnienie i przyśpieszenie procesu. Wyeliminowanie niebezpieczeństwa popełniania błędów w trakcie jego wykonywania.

OPIS PRACY ROBOTA

Po robotyzacji procesu uzysk czasowy – 1300 FV po 8 min. Dodatkowym atutem jest jakość wprowadzanych danych – wyeliminowano niebezpieczeństwo popełniania błędów eliminując ręczne wprowadzanie danych.

Robot loguje się na stronę CMMS (KGHM), pobierając dane związane z pracami serwisowymi na maszynach. Następnie wprowadza te dane do programu Navisio, w którym tworzone są faktury za wykonaną pracę.

Robotyzacja procesu nr 2Automatyzacja zmiany statusu prac serwisowych.

MOTYWATORY ROBOTYZACJI

Usprawnienie i przyśpieszenie procesu komunikacji dotyczącej prac serwisowych.

OPIS PRACY ROBOTA

Proces uległ usprawnieniu i przyśpieszeniu – robot sprawdza listę akcji serwisowych, które zostały zaksięgowane, a następnie wprowadza numer faktury w CMMS.