• Analiza procesów do robotyzacji – PoC narzędzia RPA

    PoC (Proof of Concept) stanowi potwierdzenie słuszności wykorzystania narzędzia RPA w firmie. Uświadamia również jakie możliwości i efekty niesie za sobą jego wdrożenie. Sukces wdrożenia robotyzacji zależy zawsze od pierwszych kroków, podjętych w tym celu przez organizację. Przede wszystkim należy mieć pełną wiedzę na temat jej potrzeb w zakresie obsługi konkretnych procesów. Konieczne jest przeprowadzenie optymalizacji z wykorzystaniem narzędzi Lean Management. Pozwala ona m.in. znaleźć nieprzynoszące wartości dodanej procesom oraz klientom marnotrawstwa. Warto podkreślić, że najważniejszym ogniwem tej metody są pracownicy, ich zaangażowanie i świadomość dokonującej się zmiany. Dopiero następnym krokiem jest robotyzacja, pozwalająca na dodatkowe usprawnienie zarządzania zadaniami, poprawiająca ich jakość oraz terminowość. Słuszność rozwiązań RPA w firmie powinno zawsze weryfikować wspomniane wdrożenie zarządzania procesowego. Pomaga ono skutecznie reagować na zmieniające się otoczenie biznesowe, prawne, ukierunkowuje na poznawanie potrzeb klienta, umożliwiając m.in. optymalny wybór procesów do robotyzacji (PoC).

    LinkedIn RSS

    autor: RSS data: 27.06.2019