• IA zamiast AI?

    Pojęcie sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence) – wywodzące się z lat 50. XX wieku,  jest dziś powszechnie znane. Ponieważ bywa często nadużywane, eksperci coraz chętniej skłaniają się do używania terminu: inteligencja rozszerzona (Augmented Intelligence), stojąc na stanowisku, że nazwa taka lepiej odzwierciedla obecny stan rozwoju badań oraz technologii. Zaawansowane programy bazujące na sztucznej inteligencji są w stanie podejmować decyzje po analizie danych; ich trafność zależy jednak od jakości danych i algorytmów przygotowywanych przez ludzi.

    Inteligencja rozszerzona jest więc alternatywnie ujmowanym pojęciem sztucznej inteligencji, kładącym nacisk na jej rolę asystującą – polegającą m.in. na zwiększeniu możliwości ludzkiej inteligencji, a nie na jej zastąpieniu. Mamy w praktyce do czynienia z tym samym podłożem narzędziowym (uczeniem maszynowym, uczeniem głębokim, sieciami neuronowymi), lecz w innym kontekście jego wykorzystania.

    Część ekspertów idzie jeszcze o krok dalej w terminologii, proponując, aby używać określenia: Intelligence Augmentation (IA) – wzmacnianie inteligencji. Ten zwrot pozwala unikać nieporozumień  spowodowanych potencjalnym używaniem tego samego skrótu (AI) na określenie pojęć: Augmented Intelligence i Artificial Intelligence.

    autor: RSS data: 14.01.2020