• Impel Business Solutions na IV Forum Przemysłowym w Karpaczu

    Odbywające się w dniach: od 12.12. do 13.12. br. IV Forum Przemysłowe w Karpaczu zgromadzi kilkuset gości z kraju oraz z zagranicy: przedstawicieli przemysłu, parlamentarzystów, ekspertów, ekonomistów, naukowców i dziennikarzy.

    Wśród nich znajdzie się Pani Nina Twardowska, Prezes Zarządu Impel Business Solutions Sp. z o. o. – jednego z naszych kluczowych partnerów biznesowych. Rozwój nowoczesnych technologii cyfrowych zmienia rynek pracy, tworzy potrzebę zdobywania nowych kompetencji. Pani Prezes podzieli się z uczestnikami Forum swoim doświadczeniem oraz wiedzą w tym zakresie w ramach panelu: „Technologie cyfrowe – szansa czy zagrożenie dla rynku pracy?”


    Forum Przemysłowe w Karpaczu wypełnią debaty, sesje plenarne, rozmowy, prezentacje oraz bloki tematyczne. Będą one okazją do szerokiej debaty na tematy związane z kluczowymi problemami przemysłu europejskiego.

    Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na stronie www: https://lnkd.in/ghN-hxG

    autor: RSS data: 11.12.2019