• Początkujący przedsiębiorcy powinni zaprzyjaźnić się z robotem

  Dynamiczny rozwój technologii RPA sprawia, że staje się ona bardziej wyrafinowana. Jej dostępność dla właścicieli firm jest coraz powszechniejsza. „Low code” RPA oznacza możliwość budowania własnych robotów także przez przedsiębiorców o niewielkim lub żadnym doświadczeniu dotyczącym kodowania. 

  RPA wciąż kojarzone jest z dużymi organizacjami. Dla mniejszych, czy początkujących przedsiębiorców robotyzacja często nie stanowi priorytetu. Wielu z nich uważa, że mają zbyt małą ilość procesów, aby wdrożyć tę technologię.

  Jak jednak pokazuje praktyka start-upy, które podjęły decyzję o wczesnej integracji RPA, korzystają na skalowaniu i wkraczają na drogę szybszego rozwoju. Ich założyciele mogą już na starcie odnosić korzyści wynikające z zastosowania tej technologii. Poparte konkretnymi działaniami myślenie: co da się w firmie zautomatyzować lub zrobotyzować, stwarza większe szanse na odniesienie sukcesu.

  Chcąc zaprzyjaźnić się z robotem warto pamiętać o doświadczeniach przedsiębiorców i właścicieli firm, którzy już to zrobili:

  RPA musi być nie tylko bardzo dostępna, ale od samego początku zintegrowana ze strukturą firmy.  Wówczas, w trakcie wdrożenia, przejścia następują płynnie, przy minimalnej ilości zakłóceń. Decydując się na strategię: „najpierw robotyzacja”,  nie ma potrzeby przekonywania do niej wszystkich zainteresowanych osób, ponieważ są już one po właściwej stronie.

  Zespół powinien dysponować konstruktywnie rozumianą swobodą eksperymentowania, mieć stworzone warunki do wykazania się elastycznością.

  W przypadku doświadczenia problemów skali, warto wprowadzić RPA, aby rozwiązać problemy z wydajnością oraz rozważyć opracowanie robota zbierającego kluczowe dane z różnych źródeł, typów plików i lokalizacji.

  autor: RSS data: 28.01.2020