• Robot = kod

  Jeżeli rozumiesz zasady, możesz tworzyć taktyki. Jeżeli jesteś zależny od szybko dezaktualizujących się taktyk, zawsze jesteś w tyle za innymi.

  Timothy Ferriss

  Jeśli obiecywano biznesowi, że roboty nie wymagają IT, że wystarczy zebrać wymagania dotyczące zakresu pracy robota, że należy go zakodować, a następnie przetestować i już – nic dziwnego, iż sporym zaskoczeniem dla biznesu są problemy natury technicznej na etapie wdrażania technologii RPA. Dla specjalistów w tej dziedzinie takie niedogodności to rzecz oczywista – podobnie jak prawda, że przyczyną znacznej większości niepowodzeń realizacji projektów jest nieprawidłowe zarządzanie związane ze strategią robotyzacji.

  Wykorzystanie narzędzi RPA do bardziej złożonych, posiadających istotną wartość biznesową procesów, musi się wiązać z napisaniem dobrze udokumentowanego, solidnie przetestowanego i profesjonalnie zarządzanego kodu. Robot = kod.

  Chcąc wyposażyć organizację w więcej niż jednego robota, należy mieć na uwadze, iż brakuje standardów kodowania robotów oraz integracji narzędzi do wersjonowania kodu (np. Git lub SVN) z narzędziami do RPA; roboty prosto od deweloperów trafiają np. na linię produkcyjną, gdzie na bieżąco się je koryguje – mogą występować niespójności między środowiskiem produkcyjnym i środowiskiem testowym. Bardzo duże znaczenie ma dobre przygotowanie danych testowych, prawidłowe zarządzanie środowiskiem deweloperskim (posiadanie zapasowych kopii bezpieczeństwa). Warto również mieć na uwadze, że oprócz robotów pracujących pod nadzorem (którymi często próbuje się zaradzić wszelkim problemom biznesowym), istnieje typ robotów „unattended”.

  Rozwiązaniem wspomnianych niegodności jest stworzenie zespołu złożonego z najbardziej doświadczonych specjalistów RPA. To na nich spocznie opracowanie nadzoru (Governance) oraz ustalanie standardów związanych z wdrażaniem i rozwojem robotyzacji w firmie. Podejście do zarządzania środowiskami musi być deweloperskie, testowe, produkcyjne. Osoby wchodzące w skład pozostałych zespołów powinny stosować się do wypracowanych reguł. Dobrą praktyką jest też wprowadzanie miarodajnych od strony merytorycznej raportów dotyczących odstępstw od wprowadzonych zasad. Odpowiednia strategia robotyzacji oraz implementacja robotów pozostaje kluczem do powodzenia sukcesu „zatrudnienia” robotów w każdej organizacji.

  autor: RSS data: 20.10.2020