• Robot zwiększa zaangażowanie pracowników

  Według raportu Forrester 57% ankietowanych firm wskazało, że robotyzacja i automatyzacja zwiększyła zaangażowanie pracowników w wykonywaną pracę – przyczyniając się do większej wydajności (86%), głębszej wiedzy o potrzebach klientów (67%) oraz do podniesienia jakości ich obsługi (57%).

  Do tej statystyki przyczynia się niewątpliwie fakt wyeliminowania uciążliwych, monotonnych, powtarzalnych procesów pracy, które przed wdrożeniem RPA musieli wykonywać ludzie – dzięki temu pracownicy mogą skoncentrować się na ważniejszych ze strategicznego punktu widzenia zadaniach.

  Dla przykładu: wiele wykonywanych procesów w działach HR ma charakter powtarzalny. Po ich przejęciu przez robota specjaliści ds. zasobów ludzkich w organizacji dysponują większą ilością czasu na kwestie i decyzje natury strategicznej. Niesie to oczywiście za sobą również konieczność ich odpowiedniego przeszkolenia, aby mogli wykonywać bardziej złożone zadania.

  Jedną z metod opracowanych przez UiPath, pomagających organizacjom we wdrażaniu pracowników do pracy z RPA, jest Akademia Partnerów UiPath – to internetowa platforma szkoleniowa dla klientów; istnieje również program Centrum Doskonałości, którego zadaniem jest niesienie pomocy firmom w skalowaniu robotyzacji i automatyzacji. W ten sposób organizacje dopiero zaczynające przygodę z robotyzacją i automatyzacją mogą korzystać z wypracowanego już doświadczenia.

  https://www.uipath.com/https://www.uipath.com/

  autor: RSS data: 24.03.2020