• Uruchamianie nienadzorowanych robotów – warianty

  Obecnie firmy chcące osiągnąć jak najefektywniejsze rezultaty na konkurencyjnym rynku muszą działać szybko i wydajnie, aby optymalnie dostosowywać się do jego wymagań.

  RPA umożliwia skuteczną transformację służącą eliminacji mało efektywnych procesów. Odpowiednie rozdzielenie zadań między ludzi i roboty zapewnia wspaniałe rezultaty. Hybrydowa, cyfrowa siła robocza pozwala ludziom na zwiększanie wydajności własnej pracy.

  Przedstawiamy kilka wariantów nienadzorowanej automatyzacji, które umożliwiają niezależną pracę inicjujących oraz realizujących procesy robotów:

  – przetwarzanie w pełni autonomiczne, opierające się na wyjątkach – dzięki UiPath Orchestrator  ludzie zajmują się w tym wariancie jedynie wyjątkami, które Orchestrator ujawnia wyznaczonym użytkownikom;

  – ustaw i zapomnij – wariant opierający się na przygotowanym przez człowieka przetwarzaniu, który rozpoczynając proces przekazuje go robotowi; ma to pozytywny wpływa na zwiększanie ludzkiej kreatywności oraz wydajności oprogramowania;

  – walidacja – odpowiednia platforma RPA umożliwia stworzenie wariantu automatyzacji i robotyzacji zachęcającej aktywnie pracowników do działania w razie pojawienia się problemów; ludzka interwencja ma miejsce jedynie przypadkach, kiedy jest to absolutnie konieczne.

  W przyszłości siła robocza będzie w coraz większym stopniu polegała na współpracy człowieka z robotem – działające skutecznie organizacje będą rozwiązywały problemy rozważając w pierwszej kolejności stopień automatyzacji i robotyzacji, z którego należy w określonych okolicznościach korzystać.

  autor: RSS data: 22.04.2020