• Wartość kompetencji cyfrowych

    W pojęciu kompetencji cyfrowych zawiera się  zakres umiejętności, wiedzy i postaw, które pozwalają efektywnie wykorzystywać cyfrowe technologie. Są to m.in.: umiejętność korzystania z informacji, oceny ich wiarygodności oraz przydatności, umiejętności wykorzystywania komputera i innych urządzeń elektronicznych, wiedza umożliwiająca korzystanie z Internetu, z różnego rodzaju aplikacji, tworzenie cyfrowych treści (np. programowanie) itd. Kompetencje informatyczne (np. w zakresie cyberbezpieczeństwa) są, w tym rozumieniu, komponentem kompetencji cyfrowych, stanowiąc także element pozostałych typów kompetencji związanych z technologiami cyfrowymi.

    Kompetencje cyfrowe na poziomie społecznym mają znaczący wpływ np. na rynek pracy, sytuację ekonomiczną uczestniczących w nim podmiotów, konkurencyjność pracowników, których wysokie kwalifikacje w tym zakresie zwiększają możliwości firm w tworzeniu m.in. innowacyjnych, konkurencyjnych produktów.

    Nabywanie kompetencji cyfrowych sprzyja wygodniejszemu i tańszemu funkcjonowaniu w życiu codziennym: począwszy od zakupów i płacenia rachunków, a skończywszy na pracy zawodowej. Tego rodzaju kompetencje funkcjonalne opierają się na kompetencjach informatycznych oraz informacyjnych, sprzyjając osiągnięciu praktycznych korzyści dzięki stosowaniu cyfrowych technologii.

    Rozwój kompetencji cyfrowych przekłada się na rozwój nowych technologii oraz możliwości stosowania ich w wielu obszarach życia codziennego. Zaawansowane kompetencje cyfrowe to znakomita inwestycja we własny rozwój, w umiejętności związane z obsługą specjalistycznego oprogramowania (wykorzystywane np. w e-biznesie), a co za tym idzie zapewnienie sobie konkurencyjnej pozycji na rynku pracy.  

    autor: RSS data: 09.12.2019