• Wszystko musi grać – orkiestracja usług w hybrydowym środowisku pracy

    Środowiska wirtualne są obecnie zbyt skomplikowane, aby zależeć wyłącznie od ludzi. Zarządzanie hybrydowym środowiskiem pracy oraz koordynowanie wykonywanych przez nie prac w celu osiągnięcia zamierzonego efektu wymaga m.in. orkiestracji usług i odpowiednich rozwiązań informatycznych.

    Orkiestracja umożliwia lepsze kontrolowanie automatyzacji i wdrażanie jej w zaplanowany sposób. Stwarza również pewność, że zautomatyzowane procesy IT są realizowane we właściwej kolejności, stanowiącej gwarancję świadczenia danej usługi. Orkiestracja jest czymś więcej niż narzędziem informatycznym umożliwiającym tworzenie przepływów prac – to złożone środowisko wymagające integracji, dostosowania i optymalizacji dla hybrydowego środowiska IT. Jej zadanie polega przede wszystkim na zarządzaniu konfiguracjami, zmianami oraz dostarczaniu zasobów; może także odgrywać rolę w monitorowaniu i zabezpieczaniu.

    LinkedIn RSS

    autor: RSS data: 02.07.2019