• Znaczenie intelligent workload balancing dla RPA

    Istotną kwestią dla obsługi zrobotyzowanej automatyzacji procesów staje się koncepcja inteligentnego zarządzania pracą – czyli intelligent workload balancing. Warto mieć o niej wiedzę, gdyż pomaga w określaniu zadań bardziej odpowiednich dla ludzi, dostarczając równocześnie informacji, jakie czynności warto powierzyć ich cyfrowym współpracownikom. Wiedza taka wiąże się oczywiście z lepszym oraz bardziej efektywnym wykorzystaniem zawodowego potencjału organizacji.

    Intelligent workload balancing jest ważne w procesie zarządzania regułami i transakcjami. Ma wpływ na równoważenie obciążenia np. przy weryfikacji prawidłowości pracy botów według reguł ustanowionych przez firmę w procesie. „Inteligencja” należy do części składowych reguł biznesu, określających preferencje do wykonywania danej pracy – przez człowieka lub bota. Jeśli człowiek jest lepszym kandydatem do wykonywania określonych zadań, to należy dokonać wyboru działu, czy grupy i wyznaczyć kierownictwo oraz poziom doświadczenia, aby jak najlepiej takie działania wykonać. W przypadku bota trzeba dysponować wiedzą dotyczącą elastyczności jego parametrów przy realizacji interesujących nas typów zadań (m.in. możliwością dostosowania do pików związanych z natężeniem pracy w celu sprawnego i szybkiego jej wykonania). W zakresie licencjonowania intelligent workload balancing polega na monitorowaniu dostępnych zasobów i maksymalizowaniu ich wykorzystania poprzez przydzielanie zadań w dynamiczny sposób – różnym botom lub różnym serwerom.

    Dla RPA powtarzanie dużej liczby procesów może stanowić wyzwanie (jeśli są one np. niestabilne, wadliwe lub nie w pełni zrozumiałe), wiązać się z koniecznością częstych interwencji ze strony człowieka. W tego rodzaju przypadkach pomocne okazują się rozwiązania z zakresu process intelligence (spotka się również określenie process mining), które pomagają m.in. w precyzyjniejszym określaniu procesów odpowiednich do optymalizacji pod kątem RPA, wykrywaniu wąskich gardeł, ujawnianiu najczęstszych ścieżek wykonywania procesów, czy odkryciu miejsc ich niedostatecznej efektywności.

    autor: RSS data: 12.01.2021