• Agent Desktop UiPath – zupełnie nowy interfejs użytkownika (UI)

  Program Agent Desktop zapewnia większą kontrolę oraz elastyczność obsługi robotów, pozwala końcowemu użytkownikowi na harmonogramowanie procesów i przypominanie mu o terminie działania procesu.

  Agent Desktop UiPath jest odpowiedzią na rosnące potrzeby związane z nadzorowanym obszarem automatyzacji i robotyzacji (np. rozszerzalnością, elastycznością w dostosowywaniu oraz dodawaniu większej liczby funkcji automatyzacji front-office). 

  Główne zalety Agent Desktop UiPath:

  – zastępuje starą listę procesów robota, zapewniając lepszą jego obsługę;

   – w połączeniu z najnowszymi funkcjami UiPath Studio, zwiększa możliwości łańcucha procesów – łączenie procesów pozwala na ponowne wykorzystanie procesu istniejącego, co ma wpływ na szybszy rozwój automatyzacji;

  – planowanie pozwala na ustawienie harmonogramu uruchamiania robotów oraz otrzymywanie przypomnienia dla użytkownika;

  – nowy, publiczny interfejs API pomaga zintegrować Robot i Agent Desktop z istniejącymi aplikacjami (np. z Microsoft Excel lub z Microsoft Outlook);

  – robotyzacja przynosi tym lepsze wyniki, im bardziej spersonalizowana, wnikliwa i kierunkowa jest interakcja między robotem a człowiekiem – dlatego istnieje: Aktywność formularzy, obejmująca również: Aktywność objaśnień (co poprawia komfort korzystania z automatyzacji nadzorowanej);

   – dzięki Forms Activity programiści mogą tworzyć formularze za pomocą edytora WYSIWIG oraz prostych akcji przeciągania i upuszczania – bardziej intuicyjne dla użytkownika wprowadzanie wymaganych danych do dalszego przetwarzania, poprawia interakcję między użytkownikiem a robotem; funkcja ta przyspiesza rozwój automatyzacji oraz procesy automatyzacji frontonu;

  – dzięki działaniu objaśnienia programiści mogą łatwo zaprojektować pojawiające się okienko, aby zapewnić kontekstowe wskazówki użytkownikowi front-office – aktywność ta nie wymaga umiejętności kodowania; objaśnienie przyczynia się do przyspieszenia krzywej szkolenia nowego pracownika w contact center oraz do poprawy średniego czasu obsługi połączeń dzięki dostarczeniu szybkich wskazówek na ekranie.

  autor: RSS data: 03.03.2020