• Process Mining i Business Intelligence – optymalne decyzje w oparciu o dane

  Przejrzystość przychodów oraz zysków, konkurencyjność, doskonała obsługa, korzystanie z najnowszych narzędzi i trendów cyfrowych – to wyzwania, którym muszą sprostać współczesne organizacje, aby odnieść rynkowy sukces. Aby tak się stało konieczne są: szybkość, precyzja oraz elastyczność działania – czyli zdolność adaptacji do szybko zmieniającej się sytuacji na rynku. Aby ją zachować, należy wzmocnić możliwości siły roboczej, którą dysponuje firma. Można to osiągnąć zapewniając narzędzia umożliwiające podejmowanie skutecznych i jasnych decyzji właścicielom poszczególnych procesów. Ich trafność zależy od jakości narzędzi do pozyskiwania danych. Do takich narzędzi zaliczają się: Business Intelligence (analityka biznesowa) i Process Mining (eksploracja procesów).

  Process Mining zapewnia pracownikom samoobsługowy dostęp do informacji. Z drugiej strony narzędzie to służy do ukierunkowanego wglądu w specyficzne procesy firmy – bada konkretny proces w całości, umożliwiając identyfikację wąskich gardeł, nieefektywności oraz ryzyka. Dzięki analizie biznesowej użytkownicy końcowi posiadają wgląd w operacje biznesowe za pomocą kluczowych wskaźników wydajności (KPI), wskaźników wydajności, raportów, pulpitów nawigacyjnych i wizualizacji. O ile Business Intelligence nie skupia się na kompleksowych procesach firmy, lecz na lokalnym podejmowaniu decyzji, Process Mining zapewnia użytkownikom wszechstronny obraz procesu za pośrednictwem dynamicznego interfejsu oraz innych intuicyjnych narzędzi. Wartość Process Mining polega na możliwości widzenia określonych zależności pomimo istniejącego szumu w procesie. Dzięki temu można wykryć i zdiagnozować wszelkie nieprawidłowości – pozwala to z kolei zobaczyć, jaki wystąpił problem i zrozumieć jego przyczynę. Dynamiczny wykres procesu pozwala na analizę danych o największym znaczeniu w czasie rzeczywistym.

  Warto zastanowić się nad wykorzystaniem wszystkich najlepszych elementów Business Intelligence (czyli łatwej wizualizacji, prostego raportowania oraz jasnego kontekstu biznesowego) w celu zastosowania ich do eksploracji procesów – aby stała się ona jeszcze skuteczniejsza. Narzędzia Business Intelligence są dostępne dla coraz większej liczby użytkowników na wielu poziomach. Chociaż Process Mining jest wynalazkiem nowszym, podąża podobną ścieżką. Organizacje mają świadomość, że dla uzyskania możliwie największej wartości z eksploracji procesów, muszą wyposażyć wszystkich właścicieli procesów w pełne możliwości tego narzędzia, tak aby było możliwe szybkie podejmowanie właściwych decyzji.

  Doświadczenie w wizualizacji i inteligencji biznesowej może być inspirujące dla innowacji. Funkcjonujące na rynku narzędzie UiPath Process Mining czerpie z korzeni Business Intelligence, pomocnego w łączeniu procesów z ogólną strategią biznesową i łatwiejszemu zrozumieniu spostrzeżeń – nawet dla użytkowników nietechnicznych. Wizualizacja jest ważnym założeniem współczesnej inteligencji biznesowej. Często bywa pomijana przez inne narzędzia eksploracji procesów. Jej założeniem jest łatwość zrozumienia oraz kontekstowość. UiPath Process Mining zawiera oczekujący na opatentowanie algorytm wykresu procesu, poprawiający wizualizację oraz interpretowalność procesów biznesowych. Daje też możliwość łatwego przeglądania trendów historycznych – jego celem jest porównanie i monitorowanie wyników z poprzedniego okresu.

  Źródło merytoryczne:https://www.uipath.com/blog/combining-business-intelligence-and-process-mining

  autor: RSS data: 08.03.2021