• Algorytmy na rynku pracy

    Bez otwartego podejścia do procesu robotyzacji firmy ryzykują utknięcie w technologicznym skansenie. Jednym z istotnych aspektów takiej transformacji rynku pracy jest wdrażanie nowych rozwiązań RPA w działach HR. Robot jest w stanie odciążyć pracowników działów kadrowo-płacowych od wielu zadań związanych z rutynową, powtarzalną pracą.

    Ze względu na rosnące wymagania rynku pracy, warto oferować zatrudnionym w firmie osobom bardziej konkurencyjne od tradycyjnych ścieżki kariery. Nowe technologie oraz większe moce obliczeniowe, stwarzają pracownikom działów kadrowo-płacowych możliwość skupienia się na bardziej zaawansowanych procesach.

    Roboty pomagają obecnie przy selekcji odpowiednich kandydatów na wskazane w wymaganiach stanowisko, poprawnie weryfikują kompetencje kandydata, jego dane – sprawdzając je poprzez odpowiednie testy; wspierają osoby rekrutujące zarówno przy sporządzaniu umowy, jak na samym początku procesu. Algorytmy są w stanie coraz dokładniej analizować profil kandydata, dopasować go do ofert pracy. Dzięki nim rekrutacja przebiega sprawniej, szybciej, jest tańsza. Nowoczesne technologie pomagają również na poziomie komunikacyjnym: pracodawca – kandydat. Wykorzystywane są m.in. różnego rodzaju komunikatory, np. Skype, który coraz częściej staje się alternatywą dla rozmowy twarzą w twarz.

    autor: RSS data: 19.11.2019