• Analiza TCA tworzy zysk

  Korzyści płynące z RPA są oczywiste, np.:

  – szybkość wdrożenia (czas to pieniądz!),

  – niższe koszty pracy (nareszcie!),

  – efektywna praca przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku (czy można chcieć więcej?!),

  – małe ryzyko błędu (przecież nikt nie lubi ich popełniać!).

  Aby jednak nie zniweczyć efektów płynących z automatyzacji i robotyzacji, warto już na samym początku wdrożenia przeanalizować całkowity ich koszt – TCA (Total Cost of Automation). TCA umożliwia określenie kosztów automatyzacji i robotyzacji oraz operacyjnego ich utrzymania – z uwzględnieniem aspektu biznesowego. W ten sposób unikamy potencjalnego i dodatkowego ryzyka oraz kosztów, mogących uniemożliwiać osiąganie zamierzonych korzyści.

  Główne elementy decydujące o skuteczności TCA:

  – należy mieć pewność, że roboty działają prawidłowo, monitorować je, mierzyć ich wydajność, analizować dane – w celu m.in. dalszego doskonalenia RPA;

  – posiadanie zespołu wsparcia obsługi oraz utrzymania oprogramowania;

  – w organizacjach pojawiają się określone obszary wdrożenia robotyzacji – brak odpowiedniego podziału tych zasobów i wiedzy generuje wyższe koszty;

  – oprogramowanie RPA wymaga aktualizacji (np. planowania, testów regresyjnych, czasem ponownego wdrożenia z zastosowaniem nowych funkcji lub dokonanych w nich zmian);

  – rygorystyczne przestrzeganie systemu testowania – standardów i dyscypliny procesów IT;

  – należy pamiętać o czasie i kosztach związanych ze zmianami operacyjnymi, lub czynnościami związanymi z infrastrukturą organizacji;

  – jeśli firma nie posiada własnego organizacyjnego wsparcia IT (np. w zakresie projektowania systemów), umieszcza często wszystkie wirtualne roboty na jednym komputerze – z minimalnym uwzględnieniem planowania ciągłości biznesowej lub ogólnej wydajności; w razie ewentualnej awarii taki stan rzeczy może powodować problemy mające znaczący wpływ na działalność całej organizacji.

  autor: RSS data: 07.09.2020