• Automatyzacja i robotyzacja – w bezpieczniejszej przyszłości

    Konieczność pozostawania w domu pracowników nie może pozostać bez wpływu na decyzje pracodawców dotyczących przyśpieszenia planów związanych z wdrażaniem automatyzacji i robotyzacji. Jeszcze przed wybuchem pandemii znaczna część firm planowała poważną transformację w tym zakresie.

    Obecnie liderzy myślą już o świecie i rzeczywistości, która nastąpi po zakończeniu kryzysu związanego z epidemią COVID-19. Po ustabilizowaniu się sytuacji szefowie firm będą zmuszeni do podjęcia działań mających na celu długofalowe dostosowanie swojej działalności do nowych stawianych przez rynek wyzwań. Wiele wskazuje na rozwój tendencji związanych z zastępowaniem większej niż przewidywano części zadań realizowanych dotąd przez człowieka rozwiązaniami oferowanymi przez automatyzację i robotyzację. Badania statystyczne wykazują, że po powrocie do normalności osoby kierujące firmami skoncentrują jeszcze większą uwagę na nowych inwestycjach w te technologie – choć jednym z priorytetów staje się równocześnie utrzymanie miejsc pracy.

    Przypomnijmy: już teraz rozwiązania RPA i automatyzacja są w stanie pomóc pracownikom, którzy wykonują swoje zadania zawodowe na pierwszej linii walki z koronawirusem. Oprogramowanie oraz chatboty służą poprawie komunikacji i współpracy znajdujących się poza miejscem zatrudnienia pracowników; roboty pomagają również m.in. w prawidłowym utrzymaniu systemów procesowych, wypełniając wiele luk operacyjnych spowodowanych ograniczonymi możliwościami związanymi z siłą roboczą.

    autor: RSS data: 14.04.2020