• Autonomiczna inteligencja robotów

  Dziś maszyny mogą powtarzać określone, te same czynności. Ponieważ nie podejmują decyzji opartych o zasadę improwizacji, w zależności od zmieniających się warunków, muszą być kontrolowane przez ludzi, opierając zasadę działania na niezmienności wytyczonych reguł.

  Kiedy jednak maszyny zostaną wyposażone w możliwość korzystania ze wzroku, dotyku, w umiejętności pozwalające na optymalizację działania na podstawie danych, zwiększy się również znacząco liczba wykonywanych przez nie zadań. W chwili gdy roboty zobaczą i usłyszą świat, w którym funkcjonują, staną się AUTONOMICZNE. SI autonomiczna połączy zdolność maszyn do optymalizacji dzięki złożonym zbiorom danych z nowym potencjałem sensorycznym – tym samym ich rozumienie otaczającego świata przełoży się na możliwość jego kształtowania.

  Jednym z popularniejszych obecnie skojarzeń przychodzących na myśl w związku z autonomiczną SI są samochody bez kierowców. Warto jednak mieć świadomość, że autonomiczna robotyzacja będzie miała znacznie głębsze i szersze konsekwencje – zrewolucjonizuje ona nasze życie codzienne: centra handlowe, restauracje, fabryki, funkcjonowanie całych aglomeracji miejskich. Nie stanie się to rzecz jasna z dnia na dzień. Autonomiczna SI znajdzie zastosowanie w uporządkowanych środowiskach, głównie tam, gdzie wdrożenie jej przyniesie szybkie korzyści gospodarcze, np. w fabrykach, magazynach, czy na farmach. Miejsca te już dziś są wysoce zautomatyzowane. (Automatyzacja ta opiera się głownie o nieautonomiczne potężne maszyny zastępujące siłę ludzkich mięśni.)

  Wraz z rozwojem autonomicznej SI pojawią się z pewnością wspaniałe aplikacje. Roje opartych na takich aplikacjach dronów będą mogły np. w zaledwie kilka godzin pomalować elewację domu, skuteczniej od ludzi gasić pożary lasów, przeprowadzać operacje poszukiwacze w miejscach klęsk żywiołowych – np. po trzęsieniach ziemi, czy huraganach.

  Źródło: „Inteligencja sztuczna, rewolucja prawdziwa. Chiny, USA i przyszłość świata”, Kai-Fu Lee, Media Rodzina, 2019.

  autor: RSS data: 05.05.2020