• Bliska rodzina RPA – RDA (Robotic Desktop Automation)

  Spójność stanowi wielki atut robotyzacji. Robotic Desktop Automation (RDA), nazywana jest często automatyzacją zamierzoną. Automatyzację Stanowiska Roboczego – RDA, zaprojektowano w celu optymalizacji sposobu pracy poprzez uproszczenie programów, integrację technologii i procesów w komputerach stacjonarnych, co z kolei m.in. ma wpływ na łatwość współpracy między człowiekiem i botem. Możemy się spotkać z opiniami, że RDA to nadzorowane RPA (Attended RPA) – robot programowy, pracujący w trybie nadzorowanym przez człowieka-operatora.

  Zalety Robotic Desktop Automation również są ogólnie zbieżne z zaletami wdrażania Robotic Process Automation, np.:

  – możliwość szybkiego wdrożenia – organizacje otrzymują do dyspozycji narzędzie zapewniające szybkie osiąganie korzyści, zwrot kosztów i wysoki zwrot z inwestycji (ROI) – co przekłada się na zwiększoną wydajność oraz jakość świadczenia usług;

  – przekazanie prostych zadań botom, mające korzystny wpływ na wydajność pracowników;

  – automatyzacja działań wykonywanych na stanowisku pracy – w razie konieczności robot może  przekazać kontrolę osobie nadzorującej, w celu podjęcia decyzji wykraczającej poza jego kompetencje;

  – automatyzacja nadzorowana umożliwia indywidualnym użytkownikom dostęp do programu z ich komputerów stacjonarnych – aktywację zautomatyzowanych rozwiązań na żądanie w celu osiągnięcia np. lepszej jakości przetwarzania, większej szybkości, spójności oraz zmniejszenia liczby popełnianych błędów.

  Pomimo różnic istniejących pomiędzy RPA i RDA na określenie tego samego typu programu używa się dość często terminów: RDA, nadzorowane RPA,  boty osobiste, albo asystenci oprogramowania.

  autor: RSS data: 28.10.2020