• Brak standaryzacji = większy koszt robota

    Robotic Process Automation (RPA) pozwala osiągnąć lepsze wyniki w krótszym czasie i w korzystniejszej cenie. Bezkrytyczne zachłyśnięcie się robotyzacją może jednak generować poważnie błędy już na etapie jej wprowadzania. Wiele organizacji uważa bowiem, że robotyzacja zawsze przynosi korzyści. Często popełnianym błędem wynikającym z takiego podejścia jest następujący sposób myślenia: „Zrobotyzujmy się tanio i szybko, bez bawienia się w dokładne liczenie faktycznych kosztów, a potem zobaczymy co będzie dalej. W razie wystąpienia problemów, robot sam będzie przecież w stanie je rozwiązywać.”Konsekwencją takich przekonań jest przeważnie robotyzacja bałaganu, czyli nieuporządkowanych procesów.

    Robotyzacja nie stanowi sama w sobie magicznej recepty na sukces. Tylko dobre przygotowanie do wdrożenia odpowiednich narzędzi może owocować faktycznymi korzyściami. Łatwiejsze do określenia są koszty robotyzacji od płynących z niej przychodów. Bardzo istotny jest odpowiedni dobór wspomnianych narzędzi służących optymalizacji oraz wybór procesu jaki zrobotyzujemy. Powinniśmy brać pod uwagę tzw. przychody potencjalne, czyli takie, których nie uda się uzyskać bez robotów. Wdrożenie RPA muszą poprzedzić odpowiednie przygotowania, m.in. zdefiniowanie KPI (Key Performance Indicatorskluczowych wskaźników efektywności). KPI ukazuje bowiem w sposób miarodajny korzyści płynące z robotyzacji oraz odpowiada na pytanie, czy idzie ona w dobrym kierunku – są to wskaźniki o charakterze globalnym i strategicznym.

    Działanie robota, który jest opartym na określonych regułach automatem, charakteryzuje jednoznaczność i usystematyzowanie. Możliwość popełnienia przez niego błędu jest ograniczona (wychwytywać należy zdarzające się przypadki wadliwego oprogramowania). Robotyzacja oferuje korzyści związane z poprawą jakości procesu. Dlatego powinien on być wcześniej dobrze opisany. Automatyzacja i robotyzacja mają większe szanse powodzenia organizacjach charakteryzujących się wysoką dojrzałością w tym zakresie. Największe korzyści przynosi robotyzacja procesów ustandaryzowanych, dobrze zdefiniowanych, opartych na regułach, z łatwym do odczytania źródłem danych i z odpowiednią skalą wolumenu. Odbiegający od standardu proces wymaga dodatkowego oprogramowania, a co za tym idzie również utrzymanie obsługującego go robota staje się droższe. Zanim więc zrobotyzujemy wykonywane przez ludzi czynności, uporządkujmy proces i poddajmy go standaryzacji zgodnie z metodą zarządzania Lean Management.

    autor: RSS data: 22.10.2019