• Dane – zasób rynkowej przewagi w biznesie Eksperci RSS na konferencji: „W kierunku data-driven enterprise. Dane jako kluczowe aktywa”


    W dniach: 23 – 24 maja br. odbyło się w Warszawie piąte Forum Informacji Zarządczej, którego tematem była wymiana doświadczeń na temat transformacji w kierunku data-driven enterprise. Data-driven enterprise to obecnie szeroko dyskutowana, bliska praktykom controlingu, nowoczesna koncepcja zarządzania. Bardzo wiele firm wciąż nie traktuje danych jako kluczowego aktywa organizacji i zasobu biznesowego, pozwalającego uzyskać konkurencyjną przewagę na rynku. Ekspert RSS – Tomasz Mazur dzielił się z uczestnikami konferencji praktycznym doświadczeniem z dziedziny robotyzacji w kontekście procesów kadrowo-płacowych. Tematem jego wystąpienia było zagadnienie: „Jak roboty mogą poprawić jakość danych?” Analizą została objęta: – robotyzacja procesu obsługi zwolnień lekarskich oraz elektroniczne dane pracowników – jak w poszczególnych procesach szukać potencjału do robotyzacji, – porównanie funkcjonalności robotów Attended i Unattended, – kiedy warto robotyzować przetwarzanie danych w obszarze back office?, – analiza KPI w kontekście terminowości, jakości i szybkości pozyskiwania informacji.

    autor: RSS data: 10.06.2019