• Eksperci RSS i IBS na Forum BIT Poznań: 17.10 – 18.10.2019 r.

    Innowacja, która ma być trwałą zmianą, musi posiadać długofalową koncepcję biznesową oraz odpowiedzialny za jej wdrożenie zespół osób.

    Forum BIT, którego organizatorem jest poznańska TEB Akademia, to spotkanie przedstawicieli biznesu oraz IT. Jego celem jest wymiana doświadczeń, przedstawienie merytorycznych punktów widzenia, wymiana poglądów i dyskusja. Dialog taki służy lepszemu zrozumieniu wzajemnych potrzeb oraz wymagań, a także przybliżeniu metodyk i narzędzi IT, których innowacyjność pozwala sprawniej i szybciej realizować oczekiwane wartości biznesowe.

    Eksperci Robotics Smart Solutions i Impel Business Solutions: Rafał Twardowski, Ewa Piotrowska i Aleksandra Piertuczuk, w dn. 17.10. br. omówią na Forum BIT temat: „Droga do robotyzacji procesów – case study klientów”.

    Przedmiotem analizy naszych ekspertów będą m.in. następujące zagadnienia: robotyzacja w biurze – moda, czy konieczność, droga do robotyzacji na przykładzie IBS, strategia  w zakresie robotyzacji i potencjał RPA, modele wdrażania RPA, przykładowe projekty RPA, pierwszy krok projektu – Analiza opłacalności RPA. Zostaną również poruszone kwestie związane z wyborem optymalnych modeli wdrażania procesu, współpracy, wyborem odpowiednich narzędzi RPA, modeli ich wdrażania.

    autor: RSS data: 15.10.2019