• Etyka w świecie zaawansowanego RPA

  Już w 1942 r. znany pisarz Isaac Asimov jednym ze swoich opowiadań pt. „Zabawa w berka” sformułował trzy prawa robotów. Ich sedno sprowadza się do moralnego postępowania robotów wobec ludzi.

  Współczesny model rozwoju cywilizacji informatycznej, rozwoju robotyki wymaga sprostania wielu problemom – również z dziedziny etyki. Ich źródłem jest powszechność oraz elastyczność logiczna komputerów. Niedostateczna przejrzystość działania, potencjalna zawodność, stwarzają możliwości nadużyć.

  Wbrew pozorom zagadnienia etyki robotyzacji w świecie, w którym zaczyna ona być wykorzystywana na masową skalę, nie jest dzisiaj problemem tak mocno odległym od rzeczywistości, jak może się to wydawać na pierwszy rzut oka. W sytuacji kiedy wiele firm wdraża rozwiązania wykorzystujące elementy sztucznej inteligencji, coraz istotniejszą kwestią stanie się uwzględnianie na etapie ich projektowania kwestii natury etycznej, powiązanych z uwarunkowaniami obowiązującego prawa. Do takich kwestii można zaliczyć np.: dostępność określonych algorytmów dla zainteresowanych osób, atrybuty i korelacje, zrozumienie przez pracowników sposobu dochodzenia do decyzji kontekstowych systemów AI, zagwarantowanie możliwości oduczenia systemu sztucznej inteligencji nabytej wiedzy, czy zachowań – przy wyposażeniu jej w umiejętność przyjmowania określonych informacji od ludzi oraz innych systemów; wszystkie decyzje podejmowane przez roboty powinny znajdować się w gestii ludzkich punktów decyzyjnych; muszą być one kontrolowane i sterowane.

  W bliższej lub dalszej przyszłości coraz większego znaczenia nabiorą sposoby stanowienia społecznych ram wdrażania autonomicznych systemów i technologii, z uwzględnieniem określonych kontekstów kulturowych. Niewykluczone, że już wkrótce pojawią się zupełnie nowe specjalizacje oraz zawody związane z przestrzeganiem określonych zasad etyki przy projektowaniu robotów. Trzeba również brać pod uwagę, iż niektóre przyszłe systemy sztucznej inteligencji będzie obowiązywał status moralny odpowiadający w sporym zakresie statusowi moralnemu ludzi. Roboty jednak zawsze będą miały czyste sumienie, ponieważ… nie będą nim dysponowały – najważniejsze, aby czyste sumienie mieli projektujący i sterujący nimi ludzie.

  Inspiracja merytoryczna: https://robonomika.pl/aspekty-etyczne-projektowania-rozwiazan-zaawansowanej-automatyzacji-i-robotyzacji#opis1

  autor: RSS data: 13.10.2020