• Explorer UiPath – identyfikacja optymalnych możliwości robotyzacji procesów

  Rodzina produktów Explorer zawiera Explorer Enterprise i Explorer Expert – dwa znakomite narzędzia pomagające w identyfikacji najlepszych opcji RPA oraz w nadawaniu takim opcjom priorytetu.  

  Działanie Explorer Expert

  Udostępnienie narzędzia  Explorer Expert wewnętrznym ekspertom umożliwia im szybkie pozyskanie szczegółowych informacji na temat konkretnego procesu, zapewnia jego odpowiednią identyfikację, pomaga w zmaksymalizowaniu ROI z RPA.

  Dzięki Explorer Expert pracujące w tle narzędzie rejestruje kroki pracownika, wykonuje zrzuty ekranu (wystarczy jedno kliknięcie myszy) i zbiera inteligentne dane o statystykach procesu (czas wykonania, liczba kroków, wpisy tekstowe itp.).

  Funkcja edycji umożliwia dodawanie adnotacji do każdego zrzutu ekranu, zapewnia opisy wyjaśniające każdy krok. Na podstawie uzyskanych danych program UiPath Explorer Expert tworzy kompleksowy schemat przepływu pracy. Pracownik ma możliwość łatwego dostosowania schematu, czy nawet zbudowania własnego od podstaw.

  Istnieje możliwość szybkiego wyeksportowania wszystkich zebranych danych do UiPath Studio jako szablonu przepływu pracy (format .xaml); można je również przedstawić jako wnikliwy dokument definicji procesu (PDD).


  Korzyści wynikające z zastosowania Explorer Expert:


  – podejście oparte na danych – aplikacja gromadzi bezpośrednio od ekspertów wszystkie inteligentne dane konieczne dla podejmowania właściwych decyzji dotyczących automatyzacji i oceny ROI;

  – eliminacja pracy ręcznej – narzędzie automatycznie przechwytuje szczegóły dotyczące każdego kroku w tle – dzięki temu pracownik może łatwo przekazać swoją wiedzę specjalistyczną, nie poświęcając wiele czasu na dokumentację;

  – szybki i łatwy sposób generowania niezbędnych dokumentów do RPA – na podstawie zebranych ustaleń narzędzie bezproblemowo generuje gotowe PDD i prototypy automatyzacji;

  – elastyczność – narzędzie działa na całej platformie UiPath; jest idealnie dopasowane do strategii automatyzacji odgórnej lub oddolnej.

  Więcej szczegółów na:

  https://docs.uipath.com/explorer-expert/docs/introduction

  autor: RSS data: 25.02.2020