• Istota w pełni zautomatyzowanej organizacji

  Za pełną automatyzacją organizacji przemawiają bardzo konkretne argumenty – ich źródła tkwią w danych, statystykach, konkretnych faktach. Wynika z nich jednoznacznie, że automatyzacja i robotyzacja mają ogromny wpływ na większą wydajność produkcji lub usług, rynkową konkurencyjność, czy zwrot poniesionych inwestycji.

  Różnicę pomiędzy organizacją zautomatyzowaną i tradycyjną można zaobserwować już na etapie sposobu podejścia do tej kwestii. Organizacje zdające sobie sprawę z konieczności cyfrowej transformacji, wykorzystujące technologię RPA do świadczenia lepszych usług oraz bardziej efektywnego wykorzystania potencjału zatrudnionych ludzi, są w stanie optymalnie przeprowadzić wdrożenie i zastosować nowoczesną technologię w obszarach mających największe znaczenie dla rozwoju firmy.

  Istota pełnej automatyzacji tkwi:

  – wznajdowaniu właściwej równowagi między pracą robotów, a zadaniami ludzi – koncentracją potencjału wdrożonej technologii na pracy, która dzięki algorytmom jest lepiej wykonywana;

  – w zapewnieniu każdemu pracownikowi dostępu do robotów – dzięki czemu pracownicy oswoją się w obecnością cyfrowych pracowników w organizacji, a współpraca z nimi przełoży się na większą wydajność w wykonywaniu zawodowych obowiązków;

  – w zapewnieniu pracownikom narzędzi RPA o niskim kodzie, umożliwiających szybkie wdrażanie nowych pomysłów – czyli w dołożeniu odpowiednich starań, aby automatyzacja miała charakter demokratyczny;

  – w zastosowaniu sztucznej inteligencji w obszarach pracy, w celu znalezienia najlepszych procesów dla wdrożenia oraz rozszerzenia automatyzacji – oznacza to między innymi optymalne wykorzystywanie potencjału organizacji poprzez zastosowanie nowoczesnej technologii wszędzie, gdzie jest to możliwe w celu osiągnięcia pełnej automatyzacji.

  Źródło merytoryczne: https://www.uipath.com/blog/four-pillars-of-a-fully-automated-enterprise

  autor: RSS data: 16.02.2021