• Ja, robot polecam się pamięci

    Każdy pracownik pracuje wydajniej, jeśli pracodawca zapewnia mu odpowiednie warunki do wykonywania powierzonych zadań. Robot również – dlatego po jego wdrożeniu i uruchomieniu nie należy o nim „zapominać”.

    Robot jest pracownikiem wymagającym kontroli, o którego należy odpowiednio zadbać, m.in. aktualizując go i konserwując. Robota audytuje się dużo łatwiej i szybciej niż wykonujących swoje zawodowe zadania ludzi. Podstawą do takiego audytu są raporty z jego pracy. Jej bieżący monitoring opiera się na wykorzystaniu logów oraz raportów działań. Jeśli robot jest eksploatowany przez wiele miesięcy lub lat, w tym czasie trzeba wprowadzić w nim korekty adekwatne do zmian zautomatyzowanego procesu. Pożyteczną praktyką jest wyrywkowe i okresowe kontrolowanie wykonywanych przez robota działań. W sytuacjach nadzwyczajnych, wystąpienie błędów w wynikach pracy naszego mechanicznego współpracownika wymaga szybkiej reakcji. Praktyka pokazuje, że najczęstszą przyczyną nieprawidłowości są błędne dane wsadowe, zwłaszcza jeśli przygotowywane są przez ludzi.

    Robot nie jest pracownikiem samodzielnym i samowystarczalnym. Jego praca na różnych etapach jeszcze długo będzie wymagała zaangażowania człowieka.

    LinkedIn RSS

    autor: RSS data: 09.07.2019