• Jak angażować pracowników w robotyzację

    Panta rhei – wszystko płynie. W dzisiejszych czasach stwierdzenie greckiego filozofa – Heraklita z Efezu, nabiera szczególnej wyrazistości. Organizacje szukają sposobów szybkiego dostosowania się do rosnącej konkurencyjności środowiska biznesowego. Dynamiczny rozwój robotyki procesowej (RPA) sprawił, że stała się ona strategicznym priorytetem wielu firm. Rośnie tempo zmian procesów, aplikacji, potrzeb klientów.

    Sukces robotyzacji zależy od umiejętności skutecznego zaangażowania w nią pracowników. Najcenniejszym kapitałem biznesu są bowiem ludzie. Bez ich realnego zaangażowania, RPA staje się jedynie modnym hasłem i jeszcze jedną nowinką technologiczną. Skuteczne wdrożenie RPA musi być więc zorientowane na pracowników. W tym celu organizacje powinny stworzyć optymalnie zaprojektowany program zarządzania zmianami. Pozwoli on docenić pracownikom zalety wdrożenia, a także rozwiać związane z nim obawy (ludzie często obawiają się przełomowych technologii). Pracownicy muszą znać i rozumieć cel zmian, mieć zapewnione wsparcie w trakcie ich wprowadzania.  Skuteczne budowanie świadomości na temat RPA oraz tworzenie poszczególnym osobom możliwości bycia partnerami programu wdrożenia, buduje bezpieczną przestrzeń dla indywidualnych opinii, aktywności lub inicjatyw.


    Zaangażowanie wymaga również zbudowania odpowiedniego zasobu wiedzy na temat narzędzi RPA. Początkowo zostają wyposażone w taką wiedzę małe grupy wybranych pracowników. Prowadzą oni projekty w swoich działach, dzieląc się z pozostałymi członkami zespołu nabytymi umiejętnościami oraz wiedzą. Analityka danych, myślenie projektowe i współpraca należą do kluczowych umiejętności na etapie przygotowania do określonych zmian na stanowiskach pracy.

    Aby utrzymać zaangażowanie pracowników konieczne jest stworzenie kanałów efektywnej informacji oraz komunikacji – w jaki sposób RPA pomogło poszczególnym osobom, np. w lepszym realizowaniu zadań służbowych, zwiększeniu wydajności pracy i satysfakcji z jej wykonywania. Inspirująco przekazana wiedza (w biuletynach, czy w grupach fokusowych) dotycząca aspektów operacyjnych oraz finansowych wdrożenia RPA, będzie miała realny wpływ na dostosowanie przez ludzi swoich indywidualnych celów do uwarunkowań związanych z sukcesem organizacji, a co za tym idzie ciągłe doskonalenie kultury pracy.

    autor: RSS data: 23.06.2020