• Komputer (prawie) jak człowiek

  Nauka poprzez doświadczenie i nabywanie wiedzy przestała być domeną istot żywych. Dzięki nowym odkryciom oraz technologiom takie umiejętności posiadają również komputery. Na naszych oczach dokonuje się bardzo istotna zmiana: zamiast mówić komputerowi jak ma rozwiązać problem, szkolimy go aby mógł to zrobić samodzielnie.

  Deep learning jest procesem, w którym komputer uczy się wykonywania zadań naturalnych dla ludzkiego mózgu. Postęp w dziedzinie algorytmów sprawił, że technologia ta rozwija się niezwykle szybko. Rosnąca dokładność metod uczenia maszynowego przekłada się m.in. na wartości biznesowe. Głębokie uczenie ma wiele praktycznych zastosowań; należą do nich np.:

  – rozpoznawanie mowy,

  – identyfikowanie obrazów,

  – przetwarzanie języka naturalnego,

  – prognozowanie i systemy rekomendacji.

  Deep learning stanowi jedną z podstaw kognitywnego przetwarzania danych (cognitive computing). Istota tej technologii zawiera się w zastąpieniu sformułowania i specyfikacji modelu odpowiednimi hierarchicznymi strukturami – warstwami. Uczą się one rozpoznawać ukryte cechy na podstawie prawidłowości, które zawierają dane – komputer zbiera ich podstawowe parametry, przygotowując się do procesu samodzielnego uczenia poprzez rozpoznawanie wzorców z zastosowaniem wielu warstw przetwarzania. Technologia deep learning w bardzo znacznie zwiększa zdolność komputerów do klasyfikacji, rozpoznawania, wykrywania oraz opisywania danych. Wymaga również dużej mocy obliczeniowej. Złożoność algorytmów głębokiego uczenia rośnie bowiem wraz z liczbą warstw oraz mnogością niezbędnych do uczenia sieci informacji.

  autor: RSS data: 05.11.2019