• Lubimy robotyzować procesy

  Robotyzacja stwarza możliwość optymalizacji i doskonalenia pracy, ma realny wpływ na rozwój organizacji i pozyskiwanie przez nią nowych klientów. Jednym z ostatnio wykonanych przez nas zadań była robotyzacja części procesów w firmie będącej liderem w branży związanej z wynajmem pojazdów oraz ich leasingiem.

  Po przeprowadzeniu analizy procesów w firmie Klienta wybraliśmy na początek takie, których robotyzacja gwarantuje najlepszy ekonomicznie efekt. Bardzo istotną kwestię stanowiło m.in. odpowiednie zabezpieczenie systemowe dostępu do danych. Przeprowadzone przez nas działania wyeliminowały niebezpieczeństwo popełnienia przez ludzi błędów w trakcie wykonywania żmudnych, powtarzalnych czynności zawodowych. Nastąpiła optymalizacja pracy na poziomie personalnym oraz czasowym. Oszczędności czasu wynoszą nawet do 60 godzin w skali miesiąca.

  O jakości naszych działań świadczą zawsze bardzo konkretne efekty, przekładające się na jakość oraz wydajność pracy w firmach, z którymi współpracujemy.

  Możecie się o tym przekonać! Zapraszamy do współpracy!

  Zespół Robotics Smart Solutions Sp. z o. o.

  LinkedIn RSS

  autor: RSS data: 25.07.2019