• Naczelna zasada skalowania – prawidłowe wykonanie

  Część projektów z zakresu robotyzacji procesów biznesowych zatrzymuje się na etapie pilotażowym. W tym przypadku dobre chęci i nowoczesna technologia RPA to za mało. Odpowiednia metodologia dostawy (w tym: utrzymanie zespołu i odpowiednie umiejętności) ma ogromny wpływ na sukces lub porażkę podjętych działań.

  Aby wdrożenie RPA przynosiło oczekiwaną wartość dla organizacji niezbędne są:

  – Strategia i cel (np. poprawa jakości danych, wydajności operacyjnej, czy jakości procesu) – każda strategia RPA powinna zostać dostosowana do określonych, szerzej rozumianych potrzeb biznesowych. Kluczowi interesariusze muszą być  zainteresowani tworzeniem wizji projektu RPA – to warunek uzyskania ich wsparcia oraz zdobycia potrzebnych środków. Zespół IT również musi być zaangażowany w projekt, ponieważ jest w stanie zapewnić zgodność z bezpieczeństwem IT, audyt, wsparcie infrastruktury, jej konfigurację oraz skalowalność.

  – Odpowiedni poziom organizacyjny – stwarzający odpowiednie warunki  skalowania RPA, w miarę wzrostu zapotrzebowania na automatyzację i robotyzację. Skutecznymi modelami są: podejście scentralizowane, obejmujące całą organizację oraz model „federacyjny”, obejmujący określoną, skalowaną funkcję.

  – Optymalny wybór procesu i jasne określenie co nim jest. Warto również przed wdrożeniem RPA zastanowić się nad usprawnieniem i udoskonaleniem procesu. Każda tego typu decyzja powinna być uwarunkowana ogólnymi strategicznymi celami robotyzacji.  

  – Rozwaga w dostarczaniu danych – rozpoczynając wdrażanie RPA należy zadbać o przechowywanie poprawnych informacji w fazie definiowania; pozwoli to uniknąć problemów. Udokumentowanie wybranego, zrobotyzowanego procesu musi iść w przez ze zrozumieniem, czym się on różni się od będącego jego odpowiednikiem procesu ludzkiego.

  – Sprawny operator – procesy wymagają wsparcia. Pracownicy cyfrowi powinni przekazywać polecenia biznesowe lub wyjątki zespołowi operacyjnemu. Ciągłość oraz dostępność zasobów RPA zapewnia wsparcie infrastruktury IT.

  – Konieczność przeszkolenia programistów zgodnie z najwyższymi standardami w zakresie rozwoju i analizy procesów. Warto znaleźć partnera mogącego zaoferować fachowe zaplecze ekspertów, odpowiednie zarządzanie i metodologię w zakresie wspierania globalnych programów nauczania i włączania szkoleń do dynamicznie rozwijających się wdrożeń RPA.

  – Przy wdrażaniu platformy RPA bardzo istotne jest podjęcie decyzji dot. zarządzania udostępnianiem licencji w celu skalowania, mając na uwadze czas przyszły. Istotny również jest wybór między rozwiązaniem opartym na chmurze lub lokalnym hostingiem platformy.

  autor: RSS data: 15.06.2020