• O sile robota decyduje człowiek – czy są procesy, których nie powinno się robotyzować?

    Robot jest tak silny, jak zaprojektowany przez człowieka algorytm. Dlatego na etapie analizy procesu oraz projektowania robota należy prześledzić dany proces z maksymalną dokładnością – na szczegółowym poznaniu jego przebiegu opiera się bowiem skuteczna robotyzacja. Zdobyta wiedza służy przeprowadzeniu analizy, czy centralizacja, standaryzacja i optymalizacja procesu jest zasadna. Potem dopiero powinien nastąpić etap kodowania robota. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest zrobotyzowanie procesu nieoptymalnego. Rozpoczęcie optymalizacji takiego procesu nastawione jest na szybki jej efekt. Działanie takie musi być jednak poprzedzone analizą ryzyka.

    Odradzamy robotyzowanie rzadko realizowanych procesów biznesowych, które bazują na niestrukturalizowanych danych i zawierają w przebiegu wiele alternatywnych ścieżek. Decyzje w procesach powinny bazować na jasnych, sformalizowanych kryteriach, a nie na heurystykach. Nie należy również robotyzować procesów realizowanych na systemach, podlegających częstym zmianom.

    LenkedIn RSS

    autor: RSS data: 04.07.2019