• Odporność robotów na pandemię

    Robotyzacja nabiera w dzisiejszych czasach zupełnie nowej jakości – to czas, w którym działająca bez zakłóceń realizacja procesów w firmach i instytucjach nabiera zupełnie wyjątkowego znaczenia. Wdrożenie RPA może ułatwiać codzienne funkcjonowanie; decyduje także o tym, jak organizacje będą sobie radzić w niedalekiej przyszłości.

    Boty i roboty nie chorują, nie wymagają przestrzegania dystansu społecznego, ani kwarantanny. Pozwalając robotom zająć się biznesem, odciąża się infrastrukturę komunikacyjną firmy, zwiększa produktywność systemów biznesowych, utrzymując wydajność operacyjną i zmniejszając wskaźniki błędów oraz zagrożenia związane z różnymi poziomami obsługi klientów.

    Technologia RPA z ulepszoną AI będzie przejmować część zadań wykonywanych obecnie przez człowieka. Automatyzacja procesów poznawczych okazuje się bardzo korzystna w czasach, kiedy zmieniające się dynamicznie okoliczności wymagają określonych korekt procesu. Stosunkowo nową aplikacją uczenia maszynowego RPA jest funkcja „uczenia się przez przykład” – stwarzająca możliwość monitorowania konfiguracji bota. Monitorowanie takie jest  bardziej elastyczne niż tradycyjne podejście oparte na regułach – to „wyuczony” zestaw określonych reguł, możliwy do wdrożenia po ich ukończeniu.

    autor: RSS data: 28.04.2020