• Opracowanie strategii robotyzacji – dlaczego warto?

    Wiele firm szuka możliwości szybkiego zwrotu inwestycji związanych z wdrożeniem narzędzi RPA. Tego rodzaju podejście ma się dobrze w przypadku uruchomienia kilku pierwszych robotów. Istnieje jednak prawdopodobieństwo, że na dalszych etapach wdrażania procesu pojawią się elementy ryzyka mogące skutecznie dyskredytować koncepcję robotyzacji.

    Warto rozważyć opracowanie strategii robotyzacji. Powinna ona mieć formę kilkunastostronicowego dokumentu. Nie może być tworzona wyłącznie przez pracowników działu IT i nie powinna być częścią jego strategii. Powinna natomiast zawierać: – cele (wraz z miernikami ich realizacji) – uwzględniając robotyzację jako cel biznesowy danej firmy i określając czynniki sukcesu związane z wprowadzeniem procesów, – kompetencyjny i ludzki potencjał niezbędny do realizacji wyznaczonych zadań, – model pozyskiwania robotów i zakres odpowiedzialności dotyczący ich budowy oraz utrzymania.

    Warto aby uwzględniała również np. odniesienie do kwestii HR (w związku z robotyzacją określonych stanowisk pracy), problemów związanych z bezpieczeństwem oraz standaryzacją.

    LinkedIn RSS

    autor: RSS data: 22.08.2019