• Perspektywy robotyzacji

    Ta przyszłość dokonuje się na naszych oczach: inteligentne maszyny rutynowo patrolują już centra handlowe, szpitale, czy drogi. Wykorzystanie robotyzacji staje się coraz bardziej opłacalne i obejmuje coraz więcej dziedzin życia. 

    Dzięki automatyzacji i robotyzacji w produkcji, łatwiej i skuteczniej można stawiać czoło konkurencji. Choć często jeszcze robotyzacja kojarzy się z głównie z przemysłem (np. z samoobsługowymi liniami technologicznymi w fabrykach) zadomowiła się ona na dobre również w sektorze usług. Światowe raporty dowodzą wzrostowej tendencji w dziedzinie robotyzacji biurowej, która zapewnia redukcję kosztów, oszczędność czasu, zmniejszenie ilości popełnianych błędów. Już co trzeci pracujący robot na świecie wykonuje zadania w sektorach: bankowym, finansowym, czy ubezpieczeniowym.

    Robotyzacja jest również teraźniejszością w mediach czy na portalach internetowych. (Niektóre teksty ekonomiczne czy sportowe piszą po angielsku właśnie roboty.) Według analityków do 2020 r. ponad 50% średnich i dużych firm wdroży chatboty produktowe. Oznacza to, że użytkownicy Internetu będą częściej wchodzić w interakcje z komputerem niż z człowiekiem. Pamiętajmy, że coraz więcej robotów biurowych, przy wykorzystaniu innych technologii, jest zdolnych do wykonywania coraz bardziej skomplikowanych i wymagających procesów.

    Podaliśmy tylko kilka przykładów wpływu robotyzacji na nasze otoczenie. Wszystko wskazuje na to, że zapotrzebowanie na roboty będzie szybko rosło zarówno w branżach tradycyjnych oraz w branżach, które wcześniej nie korzystały z tego rodzaju rozwiązań.

    autor: RSS data: 03.10.2019