• Pilotaż RPA – szybkie efekty i wzrost zaufania do narzędzia RPA o 95%

    Pilotaż RPA to wskazanie słuszności zastosowania robotyzacji na wybranym procesie. Jest jedną z początkowych, zasadniczych faz prowadzących do opracowania strategii RPA w organizacji. Projekt pilotażowy RPA pozwala na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, umożliwiając całkowitą automatyzację procesów oraz nadzór nad ich standaryzacją; generuje również wzrost produktywności i redukcję błędów o minimum 50%; w efekcie następuje odciążenie pracowników od wykonywania czynności manualnych. Najbardziej optymalne do przeprowadzenia pilotażu są procesy manualne, powtarzalne, możliwe do opisania, charakteryzujące się małą liczbą wyjątków, dużą ilością transakcji i częstotliwością. Jakie podjąć działania, aby osiągnąć te korzystne dla organizacji rezultaty? Przede wszystkim należy wybrać reprezentatywny do robotyzacji proces i zaprosić nas na analizę jego opłacalności. Wiążąca jest w tej materii opinia eksperta procesowego. Następnymi krokami będą: zakup licencji startowej UiPath, uruchomienie rozwiązania RPA w wybranym dziale oraz opracowanie polityki robotyzacji w Waszej firmie.

    LinkedIn RSS

    autor: RSS data: 25.06.2019