• Robonomika – wiedza o świecie zaawansowanych technologii

    Aby określić wpływ jaki ma automatyzacja i robotyzacja na funkcjonowanie przedsiębiorstw w aspektach ekonomicznych i organizacyjnych, musiał powstać nowy interdyscyplinarny obszar badań. Nazwa: robonomika pochodzi od dwóch wyrazów: robotyka i ekonomia. Nic dziwnego – robonomika adoptuje na potrzeby specyfiki własnego obszaru badań dorobek z zakresu ekonomii, zarządzania, robotyzacji, informatyki oraz kognitywistyki.

    Nowa gałąź wiedzy systematyzuje oraz łączy w logiczną całość szereg zagadnień oraz koncepcji badawczych. Pełni również funkcję komunikacyjną – aby język generowanych w tym obszarze komunikatów był jednakowo rozumiany dla zajmujących się poszczególnymi zagadnieniami osób. Robonomika zajmuje się również m.in. prognozowaniem zmian, które będą zachodziły w funkcjonowaniu przedsiębiorstw usługowych, związanych z zaawansowanymi technologiami automatyzacji i robotyzacji. Wiedza z obszaru robonomiki pomaga w podejmowaniu decyzji menadżerom. Ta nowa dziedzina wiedzy pełni również ważną funkcję edukacyjną, informując o konsekwencjach wiążących się z wdrażaniem zaawansowanych technologii.

    autor: RSS data: 07.11.2019