• Roboty pod nadzorem i „bez nadzoru”

    W branży RPA funkcjonują dwa rodzaje robotów – pracujące w trybie nienadzorowanym (które działają bez interwencji człowieka, lub z małym jej udziałem) oraz pracujące w trybie nadzorowanym (wymagające interwencji człowieka).

    Roboty bez nadzoru stosuje się najczęściej w rozwiązaniach typu back-office – gdzie mamy do czynienia z dużą ilością zgromadzonych danych; są one sortowane, poddawane analizie i dystrybuowane wśród kluczowych pracowników. Roboty nienadzorowane (unattended) są ogólnie dostępne dla dużego grona pracowników lub administratorów za pośrednictwem zdalnego interfejsu. Natomiast roboty nadzorowane (attended) funkcjonują często w działach, gdzie funkcje dostępu oraz automatyzacji są ograniczone do pracownika zaangażowanego w określone czynności na konkretnym odcinku pracy.

    Znakomitym rozwiązaniem bywa zintegrowana platforma, w której te dwa rodzaje robotów pracują „w duecie”, przyczyniając się do usprawniania zadań oraz procesów typu back-office i obsługi klienta. Oba rodzaje robotów (różniące się również ceną licencji za ich opracowanie) przyczyniają się znacząco do zwiększenia jakości oferowanych klientom produktów lub usług.

    LinkedIn RSS

    autor: RSS data: 20.08.2019