• Rosnące znaczenie technologii pobierania danych

    Obecna sytuacja związana z kryzysem zdrowotnym zmusiła wiele organizacji do zmiany sposobu prowadzenia działalności – przestawienia jej w możliwie jak najszerszym zakresie na działania online. Np. dla banków zmiana taka oznacza konieczność usprawnienia w przetwarzaniu dokumentów. Wykorzystanie technologii RPA pozwala na wyodrębnienie danych z pliku PDF, a następnie przesłanie ich do aplikacji biznesowych. Umożliwia to zachowanie ciągłości pracy oraz minimalizuje ryzyko błędów i czas przetwarzania danych. Wnioskodawca nie musi ręcznie ich wprowadzać choćby we wniosku o udzielenie mu pożyczki – bank wysyła do niego odpowiedni dokument, prosząc o wypełnienie online i przesłanie. Wymagane dokumenty pożyczkowe zostają utworzone z edytowalnymi polami i etykietami, dzięki czemu możliwy jest przepływ danych między oprogramowaniem do edycji dokumentów a aplikacją służącą do jego przetwarzania.

    Coraz ważniejszą rolę odrywają oparte na sztucznej inteligencji parsery ekstrakcyjne. Wyjście parsera może stanowić źródło danych w postaci JSON lub CSV (to jedna z wielu opcji), przygotowanych w kolejnym kroku do zastosowania przez aplikację. Parsery występują w wielu postaciach – niektóre bazują na rozwiązaniach opartych na chmurze, część oferuje lokalne zestawy SDK. Istota wyboru najlepszej dla firmy opcji tkwi w zrozumieniu istoty jej indywidualnych wymagań – wybór taki uzależniony jest od rodzaju przetwarzanych i przechowywanych danych.

    autor: RSS data: 12.05.2020