• RPA czy RTA?

    Część ekspertów stoi na stanowisku, że na obecnym etapie rozwoju technologicznego nie powinno się używać terminu Robotic Process Automation (RPA), lecz stosować termin: Robotic Task Automation (RTA). Zwracają oni uwagę, że współczesne roboty nie zawsze są w stanie wykonać kompleksową automatyzację procesów biznesowych bez wsparcia oraz interakcji ze strony człowieka – choć mogą oczywiście uruchomić całe warianty procesu w ramach dużej ilości znormalizowanych i powtarzalnych zadań.

    Nie zawsze RPA może przejąć pełną realizację procesu robotyzacji ze względu na jego złożoność. Istnieją więc realizacje procesu wymagające aktywności człowieka oraz całkowicie zautomatyzowane rozwiązania programowe (BPA, API, RPA). Do tych pierwszych zaliczamy procesy ręczne, czyli czynności, które nie mogą być wykonane cyfrowo. Kolejną kategorią są sterowane przez człowieka procesy cyfrowe (np. czynności wykonywane przez pracowników na swoich komputerach, wchodzących tym samym w interakcje z firmowymi systemami informatycznymi). Istnieją wreszcie procesy w pełni zautomatyzowane i niezależne od interakcji z ludźmi (z wyjątkiem przypadków aktualizacji, przerw na konserwację lub monitorowanie).

    LinkedIn RSS

    autor: RSS data: 13.08.2019