• Skuteczność AI w wybranych obszarach biznesowych

  Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe mają coraz większy wpływ na świat biznesu. Są obszary, w których AI jest szczególnie przydatna oraz skuteczna, np:

  – opracowywanie i realizacja strategii marketingowych – AI sortuje klientów według zainteresowań, czy danych demograficznych; może kierować do nich przekaz reklamowy dokładnie wtedy, kiedy go potrzebują; dzięki analizie zachowań konsumentów chatboty mogą wspierać marketerów oraz sprzedaż, sugerując wybór produktów lub usług;  


  – sztuczna inteligencja pomaga w poprawie prognozowania sprzedaży, w przewidywaniu potrzeb rynku oraz w poprawie komunikacji; inteligentne maszyny są też pomocne w zarządzaniu czasem i określeniu optymalnego momentu na kontakt z klientami;

  – AI ma zastosowanie do analizy błędów plików dziennika systemu informatycznego z funkcjami zarządzania systemami informatycznymi oraz do automatyzacji procesów rutynowych; jest pomocna w identyfikacji problemów – dzięki temu zespół IT może je wyeliminować przed wystąpieniem awarii systemów informatycznych;

  – sztuczna inteligencja usprawnia działania w obszarze zasobów ludzkich – od rekrutacji do zarządzania talentami; chatboty mogą być wykorzystywane do odpowiedzi na wiele typowych pytań związanych z działalnością firmy;

  – za pomocą uczenia maszynowego można dokonywać analizy nieustrukturyzowanych, zgromadzonych w centach kontaktowych danych – ułatwia to określanie preferencji klientów oraz doskonali jakość produktów i usług;

  – AI pomaga w zarządzaniu budynkami – np. w kontroli zużycia energii (systemów oświetlenia, ogrzewania i chłodzenia), w monitoringu obiektów, w ochronie ich bezpieczeństwa;

  – inteligencja predykcyjna jest pomocna w prognozowaniu wzrostu i spadku zapotrzebowania związanych z produkcją; odpowiednie czujniki urządzeń mogą również przewidywać potrzeby konserwacyjne;

  – AI pomaga oznaczyć obszary budzące obawy w procesie produkcyjnym, zanim pojawią się kosztowne problemy oraz wspierać proces kontroli jakości w zakładach produkcyjnych;

  – stosowanie sztucznej inteligencji w rachunkowości ogranicza błędy i umożliwia monitoring komunikacji dzięki przetwarzaniu języka naturalnego;

  – AI wpływa na poprawę jakości obsługi klienta – gromadzi np. dane kupujących za pomocą programów lojalnościowych i premiowych, tworząc na ich postawie rekomendacje; doskonalszą obsługę klientów może zapewnić również innowacyjne stosowanie chatbotów przy okazji wydarzeń branżowych.

  autor: RSS data: 30.06.2020