• Supermoce (czyli umiejętności) programistów RPA

  Każdy superbohater posiada supermoc. Organizacjom wdrażającym RPA również niezbędni są superbohaterowie – czyli wysoko kwalifikowani, biegli w zarządzaniu zrobotyzowanymi procesami programiści. Ich wiedza nie ogranicza się do wyłącznie do umiejętności kodowania. Robotyzacja obejmuje zakres wiedzy od mapowania procesów po integrację systemów. Programiści powinni posiadać umiejętności godzenia aspektów technicznych robotyzacji z umiejętnościami rozumienia potrzeb oraz procesów biznesowych.  To duże wyzwanie.

  Do kluczowych, cenionych na rynku umiejętności programistów należą:

  – kodowanie – obejmujące m.in. znajomość podstawowego języka programowania Visual Basic.NET (VB.NET), doświadczenie z pracą w oprogramowaniu Python , znajomość języka programowania sterowanego zdarzeniami i umożliwiającego automatyzację zadań w Excelu i MS Office Aplikacje, znajomość SQL  oraz języków programowania tworzenia stron internetowych – w tym HTML, CSS i JavaScript;

  – znajomość środowiska technologicznego – czyli konieczność dokładnego zrozumienia wewnętrznych mechanizmów funkcjonowania danej organizacji, gdyż RPA wymaga integracji z wieloma jej systemami;

  – znajomość procesów biznesowych – orientacja w zasadach działania firmy pomaga w wyborze najodpowiedniejszych procesów do wdrożenia robotyzacji;

  – umiejętność mapowania procesów – służy analizie danych oraz dzienników utworzonych podczas różnych procesów, a także identyfikacji potencjalnych wąskich gardeł;

  – możliwości zarządzania zmianami technicznymi – aby podejmować właściwe decyzje dotyczące aktualizacji i wprowadzenia danych do botów, specjaliści RPA muszą rozumieć w jaki sposób i dlaczego dana zmiana wpływa na programy zaprojektowane do robotyzacji określonych zadań;

  – doświadczenie w analizie danych – RPA przekształca złożone zbiory danych i wiedzę procesową na zbiór zdefiniowanych reguł, które służą organizowaniu oraz robotyzacji zadań.

  – doświadczenie z platformami RPA – obejmujące model low-code (UiPath, Automation Anywhere, Blue Prism, EdgeVerve, Kofax, NICE i Pega).

  autor: RSS data: 28.07.2020