• Sztuczna inteligencja w finansach – korzyści i wyzwania

    Branża finansowa coraz częściej korzysta z potencjału i możliwości oferowanych przez sztuczną inteligencję (AI). Czeka nas więc rozwój zupełnie nowych modeli operacyjnych oraz nowa jakość konkurencyjności rynku usług finansowych. Rozwój AI sprzyja instytucjom skoncentrowanym na potencjale i złożoności danych. Sieci neuronowe są bardziej niezawodne niż ludzie. Sztuczna inteligencja może być również wykorzystana do szybszego rozwijania określonych pomysłów, ma zdolność stałego uczenia się. To technologia, która wymaga sprzętu dysponującego ogromną mocą obliczeniową oraz zbiorami danych obejmujących różne rodzaje działalności człowieka.

    Na zdolność m.in. instytucji finansowych do wdrażania sztucznej inteligencji będą miały niewątpliwie przepisy regulujące prywatność i możliwość transferu danych (już obecnie globalne regulacje dotyczące danych przechodzą etap znaczących zmian). Coraz ważniejszą kwestią będzie zapobieganie zagrożeniom cybernetycznym, czyli opracowanie strategii służących przeciwdziałaniu nadużyciom i wyciekowi informacji poufnych (np. dotyczących transakcji klienta, czy rozpowszechnianiu informacji wrażliwych). Wyzwaniem staje się też minimalizowanie ryzyka systemowego na poziomie wnikliwej analizy zasad oraz technik nadzoru oraz regulacji – m.in. finansowej, w celu zapewnienia sprawnego działania gospodarki.

    Osiąganie maksimum korzyści z transformacji systemu finansowego dzięki AI uwarunkowane jest obecnie i będzie uwarunkowanie w przyszłości zdolnością struktur społecznych i procesów do minimalizacji i ograniczania potencjalnych wiążących się z takim postępem zagrożeń, a także aktywnego wspierania nowych metod pracy.

    autor: RSS data: 07.01.2020