• Transformacja organizacji ROLL-OUT RPA rozwiązania na całą firmę – podejście kompleksowe

    Przygotowując strategię wdrożenia robotyzacji w firmie, najlepsze efekty osiągnie się, podchodząc do tego zagadnienia kompleksowo. Przede wszystkim należy mieć wiedzę, czy brane pod uwagę procesy nadają się do automatyzacji, jaka jest ich ilość oraz jak nadzorować dużą ilość robotów. Trzeba również wypracować: – cele wdrożenia robotyzacji, – mierniki realizacji celów, – zasoby niezbędne do realizacji celów, – plan działania – przygotowanie operacyjne procesów, – model rozwoju robotyzacji w firmie. Każde wdrożenie mające przynieść bardzo określone, pozytywne rezultaty powinno się opierać na solidnym merytorycznym fundamencie – dlatego proponujemy zaczęcie robotyzacji od warsztatu pozwalającego na profesjonalne zbudowanie filozofii RPA. To skuteczny krok ku pozytywnym zmianom w sposobie pracy, w wykorzystywaniu danych oraz procesów, które mają one realne przełożenie na rynkową pozycję oraz przyszłość każdej organizacji.

    Linkedin RSS

    autor: RSS data: 18.06.2019