• Wiedza o efektywności RPA to klucz do wdrożenia

  Życie jest jak jazda na rowerze. Żeby utrzymać równowagę, musisz być w ciągłym ruchu.

  Albert Einstein

  Coraz większa rola robotyzacji w obszarze biznesu (m.in. w sektorze usług) jest faktem. Rośnie ilość organizacji, zdecydowanych po raz pierwszy zrobotyzować swoje procesy. Z kolei firmy, które wcześniej wdrożyły robotyzację jako próbny projekt pilotażowy w wybranym obszarze, rozszerzają RPA na kolejne procesy.

  RPA wytycza kierunek umożliwiający poszerzanie możliwości rynkowych. Rynek natomiast ewoluuje, odkrywając coraz bardziej fascynujące możliwości dla robotyzacji. Spora część organizacji koncentruje się na wdrożeniach częściowych. Skutkiem jest niski procent skalowania, gdyż firmy nie używają tego podejścia do całościowo rozumianych zmian – a przecież podeście to stanowi istotę wdrożenia RPA.

  Bardzo istotna jest wiedza na jakim poziomie RPA znajduje się nasza organizacja. Dzięki niej zdobywamy informacje o możliwościach dotyczących kolejnego etapu robotyzacji. Dokonując takiej oceny możemy badać kluczowe wskaźniki efektywności w zakresie RPA (działanie o charakterze ciągłym), lub np. raz do roku zastosować model oceny dojrzałości wdrożenia robotyzacji (efektywność zarządzania jej procesem, efektywność zrobotyzowanych procesów, podejście organizacji do RPA). Słabo lub nieprawidłowo zdefiniowane RPA „umiera”, nie spełniając zakładanych oczekiwań, wykreowanych fikcyjnie na potrzeby inwestorów.  

  Takie elementy RPA jak np. orkiestracja procesów, tworzą fundament następnego kroku ewolucji w kierunku obdarzonych inteligencją cyfrowych pracowników. Wszystko przemawia za tym, że przyszłość należy do inteligentnych przedsiębiorstw, umiejących korzystać z technologii dla pozyskania wiedzy, dotyczącej rozwojowych potrzeb klientów – jeszcze zanim oni sami sobie je w pełni uświadomią.

  autor: RSS data: 22.09.2020